Investeringar, på vilka grunder?

Jag blir bekymrad när jag ser hur investeringar görs i vår kommun. Miljoninvesteringar som sker mot preliminära underlag blir svåra att utvärdera, det blir lite som att skicka iväg en säck pengar till någon och säga gör något för det här – men vänta det är ju så det är!

När det inte finns trovärdiga eller färdiga underlag så sätts en maxnivå, som en säck med pengar, på investeringen istället.

Kommunen har knappa resurser som innebär att det behöver prioritera mellan olika investeringsförslag, och då måste det vara tydligt mellan vilka alternativ som prioriteringen sker eller på vilka grunder vissa investeringar prioriteras eller görs.

Det här påtalade vi i vår drift och investeringsbudget förra året men det fick vi tyvärr inget gehör för.

Bostadsbrist och ingen strategi

Det råder bostadsbrist i kommunen och det saknas om- och nybyggnationer. Det kanske inte är så konstigt då kommunen sedan 2006 inte arbetat med strategier kring bostadsförsörjning.

2006 antog fullmäktige ett bostadsförsörjningsprogram, Lagen om bostadsförsörjning (2000:1383), där det fanns en rad åtgärder angivna kring exempelvis tomter, markreserver, ungdomars boende, studentbostäder och seniorboenden.

Den svarade även på några viktiga frågor som till exempel hur ser det befintliga bostadsbeståndet ut? Vilken utveckling är det som eftersträvas? Överensstämmer utbudet med efterfrågan och behov?

Tyvärr valde kommunen att inte aktivt arbeta med detta och det är kanske det vi ser resultatet av nu.

Principiell snyfthistoria

Historien med den företagare som känner sig motarbetad, förföljd av kommunen för att denne inte vill följa de regler och riktlinjer som finns går vidare.

Det finns möjligheter att ändra men det vill företagaren inte göra utan vill hellre ha en gräddfil till ändringen. Går kommunen med på detta blir säkerligen beslutet överklagat, med all rätt.

Hamnar man i galen tunna får man själv kliva ur den.

Oroväckande tanke

Nyheten om att Ockelbo kommun nu, om än i liten skala, begränsar möjligheten till insyn i kommunens verksamhet är oroväckande.

Att ta bort handlingar på nätet är att ta ett steg tillbaka i tiden allra helst som andra kommuner digitaliserar samma handlingar. Men kommunen har redan sagt nej till vårt förslag om att ersätta dagens pappershandlingar med elektroniska handlingar så det är kanske inte så förvånade!

Om man tänker ett steg till; hur påverkar detta våra kommuninnevånare framöver. Om dessa handlingar bara kommer finnas tillgängliga efter förfrågan och om de blir placerade i kommunhuset hur blir möjligheten till insyn för de som inte bor i centralorten? Vilka förutsättningar får de som bor i våra byar? Kommer dessa finnas tillgängliga i byarna?

Det blir genom praktiken en begränsande faktor som påverkar demokratin.

Beslutet väcker många frågor som i slutändan kokar ner till frågan om hur delaktiga kommuninnevånare man i kommunhuset vill ha?

Nu verkar handlingarna redan finns digitala så varför begränsar kommunen då tillgängligheten? Om man är konspiratoriska kan man kanske tänka att det är ett sätt att hålla reda på vilka som tar del av kommunala handlingar, att det kanske är ett sätt att inte skylta med vissa beslut eller bara rent allmänt att försvåra insynen?

Hot är aldrig bra

Jag har läst i media om den företagare som hotar att flytta sin verksamhet på grund av att den inte får göra som den vill. Det finns tydligen en konflikt med kommunens tjänstemän om vad företagaren får och kan göra enligt gällande lagar och förordningar. Jag utgår från att tjänstemännen agerar ifrån de lagar som finns och där gäller likhet inför lagen. Lagar kan ändras, men så länge en viss lag gäller så har myndigheterna att följa lydelsen i alla bestämmelser.

Jag hoppas och tror att kommunen ställer upp bakom sina tjänstemän när de utför sitt arbete utifrån vad riksdagen m.fl. beslutat, så att de inte blir uthängda som företagsfientliga eller något värre.

Vart tog lönesatsingen vägen nu?

Inför 2012 års budgeten deklarerades att kommunen ska genomföra en särskild lönesatsning på kommunens pedagoger- vilket vi inom folkpartiet tycker är bra och på sin plats. Nu blev det "bara" en kvarts miljon kr att dela på men en ytterligare satsning skulle ske under 2013. I det beslutsunderlag som lades fram för fullmäktige i nov 2012 lyste dessa pengar med sin frånvaro.

I folkpartiets förslag fanns de däremot tillsammans med ytterligare en satsning som vi ville göra på pedagogerna. Nu blev det inte så att vårt budgetförslag fick något gehör i fullmäktige utan det blev en glädjebudet som en(S)idigt röstades igenom. Tyvärr höll den bara i 98 dagar och innan det blev sparkrav istället men jag undrar lite smått- vart tog lönesatsningspengarna vägen tro?

M-nej till valfrihet

Moderaterna har i dagarna presenterat en välfärdsrapport där man i praktiken säger nej till att man ska tvinga kommuner och landsting att öppna upp för privata alternativ inom vård, skola och omsorg. Något som väcker upprörda känslor hos de övriga kollegorna.

I fyra år har vi haft en lag om valfrihetssystem i Sverige. Tanken med den lagen är till exempel patienter fritt ska få möjlighet att välja sin omsorg. Där ska även privata alternativ kunna ingå. Lagen är inte obligatorisk, men ungefär hälften av landets kommuner och landsting följer den i dag. Men nu säger Moderaterna i en ny välfärdsrapport nej till detta.

Enligt Moderaternas gruppledare i riksdagen är det inte nödvändigt med att tvinga fram detta i nuläget- det funkar ju i Stockholm! Kan man förvänta sig annat från någon som tycker Stockholmare är smartare än lantisar?

Intressant krönika om Ockelbo i lokalradion

I lokalradions kanal P4 sändes idag en intressant krönika där krönikören Niklas Folkegård rapporterade om den tänkta gallerian, Wij trädgårdar, helgens vintermarknad och andra intressanta företeelser i Ockelbo.

Kan vara värt att lyssna på och känna hur mungiporna stiger uppåt.

Folkpartiet vågar välja själv

Vid gårdagens fullmäktige stod folkpartiet på sig och hävdade sin syn på glädjebudgeten och den minst lika illa budgetändring som övriga fullmäktigeledamöter accepterade. Det är konstigt att det inte satsas mer pengar på barn, omsorg och resultat när det finns pengar i kommunstyrelsens budget som enkelt kan prioriteras om. Från icke obligatoriska områden till det som kommuner ska syssla med. Men det är kanske inte lika roligt?

Men som en tidigare statsminister en gång sade: Politik är att vilja, politik är att välja. Folkpartiet tar tydlig ställning och väljer framtiden – barnen och en trygg omsorg.

Årsmöte

Vid dagens årsmöte omvaldes den sittande styrelsen. Sedan hade vår riksdagsman Hans Backman och länsombudsman Lena Åberg en dragning om aktualiteter från riksdagen och partiet.

Ett intressant folkpartiår väntar och vi behöver fortsätta bilda opinon. Vi är på god väg att göra Ockelbo medveten om att det finns andra krafter som vill förändra kommunen.