M-nej till valfrihet

Moderaterna har i dagarna presenterat en välfärdsrapport där man i praktiken säger nej till att man ska tvinga kommuner och landsting att öppna upp för privata alternativ inom vård, skola och omsorg. Något som väcker upprörda känslor hos de övriga kollegorna.

I fyra år har vi haft en lag om valfrihetssystem i Sverige. Tanken med den lagen är till exempel patienter fritt ska få möjlighet att välja sin omsorg. Där ska även privata alternativ kunna ingå. Lagen är inte obligatorisk, men ungefär hälften av landets kommuner och landsting följer den i dag. Men nu säger Moderaterna i en ny välfärdsrapport nej till detta.

Enligt Moderaternas gruppledare i riksdagen är det inte nödvändigt med att tvinga fram detta i nuläget- det funkar ju i Stockholm! Kan man förvänta sig annat från någon som tycker Stockholmare är smartare än lantisar?