Hot är aldrig bra

Jag har läst i media om den företagare som hotar att flytta sin verksamhet på grund av att den inte får göra som den vill. Det finns tydligen en konflikt med kommunens tjänstemän om vad företagaren får och kan göra enligt gällande lagar och förordningar. Jag utgår från att tjänstemännen agerar ifrån de lagar som finns och där gäller likhet inför lagen. Lagar kan ändras, men så länge en viss lag gäller så har myndigheterna att följa lydelsen i alla bestämmelser.

Jag hoppas och tror att kommunen ställer upp bakom sina tjänstemän när de utför sitt arbete utifrån vad riksdagen m.fl. beslutat, så att de inte blir uthängda som företagsfientliga eller något värre.