Oroväckande tanke

Nyheten om att Ockelbo kommun nu, om än i liten skala, begränsar möjligheten till insyn i kommunens verksamhet är oroväckande.

Att ta bort handlingar på nätet är att ta ett steg tillbaka i tiden allra helst som andra kommuner digitaliserar samma handlingar. Men kommunen har redan sagt nej till vårt förslag om att ersätta dagens pappershandlingar med elektroniska handlingar så det är kanske inte så förvånade!

Om man tänker ett steg till; hur påverkar detta våra kommuninnevånare framöver. Om dessa handlingar bara kommer finnas tillgängliga efter förfrågan och om de blir placerade i kommunhuset hur blir möjligheten till insyn för de som inte bor i centralorten? Vilka förutsättningar får de som bor i våra byar? Kommer dessa finnas tillgängliga i byarna?

Det blir genom praktiken en begränsande faktor som påverkar demokratin.

Beslutet väcker många frågor som i slutändan kokar ner till frågan om hur delaktiga kommuninnevånare man i kommunhuset vill ha?

Nu verkar handlingarna redan finns digitala så varför begränsar kommunen då tillgängligheten? Om man är konspiratoriska kan man kanske tänka att det är ett sätt att hålla reda på vilka som tar del av kommunala handlingar, att det kanske är ett sätt att inte skylta med vissa beslut eller bara rent allmänt att försvåra insynen?