Bostadsbrist och ingen strategi

Det råder bostadsbrist i kommunen och det saknas om- och nybyggnationer. Det kanske inte är så konstigt då kommunen sedan 2006 inte arbetat med strategier kring bostadsförsörjning.

2006 antog fullmäktige ett bostadsförsörjningsprogram, Lagen om bostadsförsörjning (2000:1383), där det fanns en rad åtgärder angivna kring exempelvis tomter, markreserver, ungdomars boende, studentbostäder och seniorboenden.

Den svarade även på några viktiga frågor som till exempel hur ser det befintliga bostadsbeståndet ut? Vilken utveckling är det som eftersträvas? Överensstämmer utbudet med efterfrågan och behov?

Tyvärr valde kommunen att inte aktivt arbeta med detta och det är kanske det vi ser resultatet av nu.