Investeringar, på vilka grunder?

Jag blir bekymrad när jag ser hur investeringar görs i vår kommun. Miljoninvesteringar som sker mot preliminära underlag blir svåra att utvärdera, det blir lite som att skicka iväg en säck pengar till någon och säga gör något för det här – men vänta det är ju så det är!

När det inte finns trovärdiga eller färdiga underlag så sätts en maxnivå, som en säck med pengar, på investeringen istället.

Kommunen har knappa resurser som innebär att det behöver prioritera mellan olika investeringsförslag, och då måste det vara tydligt mellan vilka alternativ som prioriteringen sker eller på vilka grunder vissa investeringar prioriteras eller görs.

Det här påtalade vi i vår drift och investeringsbudget förra året men det fick vi tyvärr inget gehör för.