Spara på rätt ställe

Den spariver som nu råder i kommunen drabbar tyvärr vår framtid, våra barn. Utbildnings och kulturnämnden begärde inför budgetbeslutet ett tillskott om 2,4 miljoner för bibehålla verksamheten med oförändrad omfattning.

Majoriteten i fullmäktige hade spenderbyxorna på och gav istället 3,3 miljoner. 98 dagar senare fick man tyvärr, som ett brev på posten, ett krav på att spara 1,5 miljoner!

Det är klart att alla dessa turer inte är bra för en verksamhet, det flyttar fokus från det som är uppdraget till något som ett parti (S)chabblat till.

Vi visade på i vårt budgetförslag att det är rimligt och mer framtidsorienterat att i stället spara på pengarna hos kommunstyrelsen och fördela dessa till utbildnings och kulturnämnden.