Jobb – men tyvärr med låg ersättning

I veckans Kuxabladet återfinns ett upprop från kommunens största politiska parti. Enligt uppropet är jobben det viktigaste för kommunen! Samtidigt är man inte bredda att betala bra löner för dessa jobb.

Enligt Dagens Nyheter tjänar en grundskolelärare i årskurs 6–9 i snitt 26709 kronor. I S-kommuner ligger det 434 kronor lägre och i Ockelbo är lönen 22705 kronor, cirka 4000 kronor lägre än snittet.

Jag anser däremot att till de viktigaste framtidsfrågorna hör att ha en politik som ökar antalet innevånare. Rent konkret innebär det att den så kallade kärnverksamheten, och som spelar stor roll för invånarnas livskvalitet, inflyttningen och företagande, sköts på ett bra sätt.

Det betyder att kommunalskatten inte ska vara uppåt 40 kronor, att skolan ska fungera bra, att folk ska vara nöjda med deras föräldrars äldrevård och att vägarna ska vara hela.

Dessutom är det ett stort plus om kommunens företagare (de som skapar de jobb som nya invånare kan flytta till) känner att de får bra hjälp och stöd från kommunen.

Det är en stor utmaning att inte låta det ytliga och glättiga ta överhanden när det diskuteras hur en kommun kan bli mer attraktiv.