Ansvar och förtroende

Det är intressant att följa diskussionen kring ansvar och förtroende i kölvattnet efter debaclet med miljonsvindeln i Gävle. Ansvariga politiker verkar med alla medel klamra sig fast vid sina poster, ofta med motiveringen att det är bäst att de reder upp den sörja de medverkat till.

Att partier kommer fram till att det ansvarfulla är att sitta kvar och reda upp det här riskerar att skapa bilden av verksamheter där det är ok att ”inte göra jobbet" och sedan reda ut det man redan borde ha gjort.

Jag är övertygad om att det som skett inte varit medvetet men här torde just förtroendekapitalet bli starkt reducerat. En fråga blir därför; hur kan man ha förtroende för någon som inte verkar ha koll?