Företagsklimatet

I dagens AB spekulerar kommunalrådet om varför kommunen rasar som den företagsvänligaste kommunen i länet.

Att skylla på skolnedläggning är nog att ta i i överkant, det är nog snarare så att det är den beslutsvånda som kommunen haft kring skolfrågan som spelar in. En annan orsak tror jag finns nog att finna i hur kommunen jobbar, prioriterar och i förlängningen dess representanter.

Jag har tidigare pekat på att till de viktigaste framtidsfrågorna hör att ha en politik som ökar antalet innevånare. Rent konkret innebär det att den så kallade kärnverksamheten, och som spelar stor roll för invånarnas livskvalitet, inflyttningen och företagande, sköts på ett bra sätt.