Smickrande

Jag tycker det är smickrande och ett bevis på att vi märks och tar för oss, när kommunalrådet tar sig tid att debattera med oss i media. Tydligen är motpolerna socialdemokraterna och folkpartiet, folkpartiet som är det nästa minsta partiet i fullmäktige! En liknelse skulle kunna vara David och Goliat.

Nu är vi nog de där energiska, pålästa och irriterande folkpartisterna som en känd utbildare sa fanns i nästa varje kommun- välkomna till Ockelbo!

Tankevurpa eller parlamentarisk trovärdighet

Nu finns en utredning föreslagen att se över den politiska organisationen i kommunen. Dessvärre är den kommande styrgruppen endast bestående av majoritetsparterna S+C, vilket gör att legitimiteten för utredningen blir lidande.

Det naturliga vore att en representant för oppositionen finns med i denna grupp. Att samtliga partier ingår i en arbetsgrupp är självklart men det blir nog tyvärr styrgruppen som lägger ut riktningen och formar innehållet…

Noterat

jag läser i det lokala annonsbladet att S efter nästa val vill genomföra en massa saker! Man vill bland annat minska storlekarna på klasserna i åk 1-3.

När jag läser detta kan jag inte undgå att tänka- varför gör man inte det redan nu? Nu gör man istället tvärt om och låter skolan, och starten för det livslånga lärandet, spara!!

Kaptener saknas till skolan

Om man skulle likna våra skolor vid finlandsfärjor kan man säga att vi står inför faktum att stå utan kaptener (rektorer) till vissa färjor, vi har övrig besättning och passagerare.

Kan det vara så att allt hattande hit och dit, utan synbar långsiktighet, som gör att våra kaptener väljer att söka sig till nya och andra båtar? Det har tyvärr varit en relativt stor omsättning på kaptener i vår kommun och jag kan säga att jag förslår dem!