Kaptener saknas till skolan

Om man skulle likna våra skolor vid finlandsfärjor kan man säga att vi står inför faktum att stå utan kaptener (rektorer) till vissa färjor, vi har övrig besättning och passagerare.

Kan det vara så att allt hattande hit och dit, utan synbar långsiktighet, som gör att våra kaptener väljer att söka sig till nya och andra båtar? Det har tyvärr varit en relativt stor omsättning på kaptener i vår kommun och jag kan säga att jag förslår dem!