Noterat

jag läser i det lokala annonsbladet att S efter nästa val vill genomföra en massa saker! Man vill bland annat minska storlekarna på klasserna i åk 1-3.

När jag läser detta kan jag inte undgå att tänka- varför gör man inte det redan nu? Nu gör man istället tvärt om och låter skolan, och starten för det livslånga lärandet, spara!!