Tankevurpa eller parlamentarisk trovärdighet

Nu finns en utredning föreslagen att se över den politiska organisationen i kommunen. Dessvärre är den kommande styrgruppen endast bestående av majoritetsparterna S+C, vilket gör att legitimiteten för utredningen blir lidande.

Det naturliga vore att en representant för oppositionen finns med i denna grupp. Att samtliga partier ingår i en arbetsgrupp är självklart men det blir nog tyvärr styrgruppen som lägger ut riktningen och formar innehållet…