När ord och handling inte går hand i hand

Ockelbo möjligheternas kommun, så lät det inför valet 2010. Nu heter det att ett samhälle i förändring kräver en politik i rörelse och att demokratin är ett värdesystem som ska genomsyra hela Ockelbo.

Jag konstaterade i en debattartikel i bla Arbetarbladet att folkpartiet har lämnat in ett sort antal motioner som handlat om att öppna upp den politiska processen och flytta fokus från de slutna nämnds- och styrelserummen till den folkvalda fullmäktigeförsamlingen.

Nu är det så att S i de flesta fall röstat nej till dessa och med tanke på ett tidigare inlägg från S om motioner som en demokratisk fara förstår jag nu varför. Blir slutsatsen då att demokratin fungerar bäst bakom stängda dörrar? Jag får inte de olika budskapen att gå ihop!

Kan det vara så att det snart är val igen?

Kalle Anka pengar

Vid kvällen fullmäktigesammanträde och debatten kring inriktningsbeslut om skolan yttrade en av det största partiets representanter att livstidskostnader är bara kalle anka pengar!

Vidare yttrade en annan av dess företrädare att man inte ska fastna i fastigheten – men hallå det är ju fastigheten som kostar pengar. Dels att bygga men ännu mer att underhålla, värma upp och städa mm under alla kommande år.

När jag hör detta blir jag mörkrädd, här fattar man beslut utan att veta eller utan att ens försökt ta redan på fakta.

Det kan bli så att vi kommer att ha en fin skolan men inget innehåll, då alla pengar går till drift och underhåll!

Snart är det val

Nu börjar arbetet med listor inför det kommande supervalåret 2014.
Som det ser ut kan det bli två Fp listor i länet, en i Gästrikland och en i Hälsingland.

Jag har sett i media att både C och S annonserar efter nya krafter. Vi kanske
istället ska be våra medlemmar att fritt nominera sina kandidater?

Låt den nya skolan bli en framgång

Projekt som bara bygger på kortsiktighet utan långsiktighet, kvalitets- eller hållbarhetsambitioner kan aldrig bli en framgång.

För en fastighet utgör byggkostnaden bara en bråkdel av fastighetens totala livskostnad. Under de kanske femtio eller hundra år som en byggnad nyttjas underhålls fastigheten löpande. Stammar byts. Fläktsystem ses över. Ledningar dras om. Det samlade värdet av dessa åtgärder är långt högre än den första investeringen. Kvaliteten på byggnadens funktioner – vatten, el, ventilation – är minst lika viktig som rumslig utformning. Dessa funktioner lever med huset under mycket lång tid.

Det är när fastigheten är byggd som det egentliga arbetet börjar och det riskerar vi att missa!

Glömska och obetänksamhet

När landstinget ville få länets kommuners syn på några förslag om valkretsindelning och samråd glömde vår kommun att svara!

Sen blev det tydligen bråttom och när kommunstyrelsens ordförande skulle svara blev det lite fel.

Delegationsbeslut med hänvisning till felaktigt lagparagraf tyder på slarv och kanske lite obetänksamhet.

Att sedan andra håller med om beslutet, utan att tänka och granska kritiskt, är kanske mer bekymrande.