Glömska och obetänksamhet

När landstinget ville få länets kommuners syn på några förslag om valkretsindelning och samråd glömde vår kommun att svara!

Sen blev det tydligen bråttom och när kommunstyrelsens ordförande skulle svara blev det lite fel.

Delegationsbeslut med hänvisning till felaktigt lagparagraf tyder på slarv och kanske lite obetänksamhet.

Att sedan andra håller med om beslutet, utan att tänka och granska kritiskt, är kanske mer bekymrande.