Låt den nya skolan bli en framgång

Projekt som bara bygger på kortsiktighet utan långsiktighet, kvalitets- eller hållbarhetsambitioner kan aldrig bli en framgång.

För en fastighet utgör byggkostnaden bara en bråkdel av fastighetens totala livskostnad. Under de kanske femtio eller hundra år som en byggnad nyttjas underhålls fastigheten löpande. Stammar byts. Fläktsystem ses över. Ledningar dras om. Det samlade värdet av dessa åtgärder är långt högre än den första investeringen. Kvaliteten på byggnadens funktioner – vatten, el, ventilation – är minst lika viktig som rumslig utformning. Dessa funktioner lever med huset under mycket lång tid.

Det är när fastigheten är byggd som det egentliga arbetet börjar och det riskerar vi att missa!