När ord och handling inte går hand i hand

Ockelbo möjligheternas kommun, så lät det inför valet 2010. Nu heter det att ett samhälle i förändring kräver en politik i rörelse och att demokratin är ett värdesystem som ska genomsyra hela Ockelbo.

Jag konstaterade i en debattartikel i bla Arbetarbladet att folkpartiet har lämnat in ett sort antal motioner som handlat om att öppna upp den politiska processen och flytta fokus från de slutna nämnds- och styrelserummen till den folkvalda fullmäktigeförsamlingen.

Nu är det så att S i de flesta fall röstat nej till dessa och med tanke på ett tidigare inlägg från S om motioner som en demokratisk fara förstår jag nu varför. Blir slutsatsen då att demokratin fungerar bäst bakom stängda dörrar? Jag får inte de olika budskapen att gå ihop!

Kan det vara så att det snart är val igen?