Hur sköts kommunen – en relevant fråga!

Efter det senaste ”avslöjandet” i lokalmedia ang vattenrutschbanan där kommunen försökte gå runt lagen och gynna ett lokalt företag. Ett avslöjande som i sig är pinsamt men kanske talande för styrningen?!

Det börjar bli många beslut som lutat sig mot obetänksamhetens grund…

Fast det är kanske inte så konstigt när man tänker efter. Med vilken erfarenhet utövar både politiker och tjänstemän sina roller? Vi föreslog att kommunen borde arbeta fram gemensamma och formaliserade riktlinjer för kommunens chefsförsörjning, i syfte att över tiden säkra tillgången på bra chefer och goda ledare.

De senaste årens rekryteringar har väckt frågan om det inte behöver tas fram någon form av gemensamma och formaliserade riktlinjer för tillsättning av chefer inom kommunen.
En chefsrekrytering är en stor investering för kommunen och ett felaktigt beslut kan få stora konsekvenser både ur ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.

När det gäller förtroendevalda är det upp till medborgarna att tillsätta de de har förtroende för!

Det är intressant att när det gäller vattenrutschbana är det tydligen väldigt viktigt att det är det lokala företaget man köper av annars ” struntar vi i vattenrutschbanan helt och hållet” sade kommunalrådet i media. Att den inställningen inte hörs när det gäller exempelvis färdtjänsten, skolskjutsar mm och det lokala taxiföretaget förundrar mig men här är det tyst!

Att kommunalrådet använder sådana ord är anmärkningsvärt och återigen talande för hur kommunen styrs!

Det hela är lite som i filmen Repmånad, från 1979, “Herr Larsson kan inte reglementet!” Där kabelbilgruppen återförenas för repmånads­övningar. Direktör Löfgren, som spelas av Janne ”Loffe” Karlsson, gör narr av herr Larsson därför att han inte vet vilka regler som gäller 🙂