Kommunal kompetens

Jag blir bekymrad när det kommer fram att upprinnelsen till historien om vattenrutschbanan är bristen av research. Det påstods att det lokala företaget var det enda i Sverige som tillverkade dessa banor!

Det tog mig mindre än fem minuter att söka rätt på ett till företag, till och med i grannkommunen, som tillverkar vattenrutschbanor. Det visar sig att dessa bägge företag är dotterbolag till företaget Malmsten! Lokala företag kan vara lokala och lokala.

Exempel nr 2 blir när kommunen väljer att byta arkitekt under arbetet med kommunens nya skola, och man inte kontrollerar den ekonomiska statusen på den nya arkitektfirman. Må vara att de råkar ha ramavtal.

Att det inte visat på ett positivt rörelseresultat de senaste två åren, är eller kan vara bekymmersamt. Det kan säga vissa saker om verksamheten.

Konsten att sätta mål

När kommunens delårsredovisning presenteras återfinns ett intressant mål för kommunstyrelsen och dess tekniska förvaltning. Det ska utökas antalet parkeringsplatser vid stationen och det är nog på sin plats men att ha det som ett eget mål när det i själva verket är trafikverket som finansierar och genomför utökningen blir nog lite tokigt. Det är inget man själv presterar men det är klart man kan ju visa upp ett genomfört mål.

Jag stilla undrar – hur tänkte man?

Skiljelinjen är tydlig inför valet 2014!

Enligt socialdemokrater kommer riksdagsvalet i september 2014 kommer att stå mellan två tydliga alternativ för Sverige. ”Regeringen satsar på att låna till ytterligare skattesänkningar. Vi socialdemokrater anser i stället att det är viktigare att investera i fler jobb, utbildning för unga och en bättre skola.”

Jag har redan sett dessa argument i lokalmedia och stilla undrat varför göra man inte det redan nu- man sitter ju vid makten och kan själva prioritera detta?

Det man kan undra över är hur stora de jobbskapande förmågorna egentligen är? Var det inte så att när S regerade senast, exempelvis 2006, hade man en stekhet högkonjunktur i ryggen och trots det kunde man inte leverera något annat än AMS-åtgärder?

Man vill avskaffa Fas 3 och i stället vill man inrätta extratjänster i offentlig och ideell sektor, något som snarare blir ”hitte-på” jobb på. Vad som väntar efter det sägs inte men det finns många anledningar att tro att det är en FAS4-tjänstgöring som väntar långtidsarbetslösa istället för a-kassa?