Kommunal kompetens

Jag blir bekymrad när det kommer fram att upprinnelsen till historien om vattenrutschbanan är bristen av research. Det påstods att det lokala företaget var det enda i Sverige som tillverkade dessa banor!

Det tog mig mindre än fem minuter att söka rätt på ett till företag, till och med i grannkommunen, som tillverkar vattenrutschbanor. Det visar sig att dessa bägge företag är dotterbolag till företaget Malmsten! Lokala företag kan vara lokala och lokala.

Exempel nr 2 blir när kommunen väljer att byta arkitekt under arbetet med kommunens nya skola, och man inte kontrollerar den ekonomiska statusen på den nya arkitektfirman. Må vara att de råkar ha ramavtal.

Att det inte visat på ett positivt rörelseresultat de senaste två åren, är eller kan vara bekymmersamt. Det kan säga vissa saker om verksamheten.