Jag kandiderar till landsting/region

Jag heter Stig Mörtman och jag är inte bara liberal utan jag är också pappa och make.

För mig är valfriheten viktig, att jag att själv får möjlighet att utveckla och forma mitt liv och min framtid, istället för att någon annan bestämmer det åt mig.

Jag har idag ett politiskt förtroende uppdrag inom Ockelbo kommun, där jag är 2: vice ordförande i fullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.

Just nu driver jag opinion för att dels göra Ockelbo till en livskraftig och levande kommun men även för att kommunens innevånare tydligt ska se att det finns ett politiskt alternativ med en aktivt och drivande opposition som ställer krav och visar på att det finns en vilja till förändring.

Nu vill jag även göra detta inom landstinget där jag anser att det nuvarande styret kantrat och flera ur besättningen uppenbarligen fallit över bord – en förändring behövs!

Jag vill profilera det liberala synsättet på ett mera tydligt, aktivt och publikt sätt, så att länets innevånare ser att det finns liberala förespråkare inom landstinget/regionen. Men även så att det blir tydligt att det finns aktiva liberal debattörer!

Jag tycker politik är viktigt och jag brinner verkligen för det! Och med mig i landstinget/region får folkpartiet en driven och engagerad debattör.

Här är några av de frågor jag drivit och lyft fram – i medierna, i debattartiklar och i andra sammanhang.

Landsting

Debattartikel – Sjukt på akuten eller planera ditt akutbesök
Vi har de senaste dagarna kunnat hör olika berättelser via P4 Gävleborg om situationen på akuten vid Gävle sjukhus. Jag konstaterade för en tid sedan att råka ut för en olycka på allt annat än kontorstid är förenat med otur eller dålig planering. I min värld är akutsjukvård något som är just akut och inte något som liknar tidsbeställd vård. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Monument skapare?
Under den senaste tiden har vi kunnat läsa och höra i media om landstingets nya giv, när det gäller primärvården. Ett år innan valet bestämmer sig den politiska majoriteten i landstinget för att rycka undan mattan för över 6000 Gävlebor när man beslutar sig för att lägga ner hälsocentralen i centrala Gävle. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Sommarreflektion om landstinget
På lokalmedias insändarsidor har vi alla under året kunnat ta del av den frustration och missnöjdhet som länets innevånare gett uttryck för när det gäller länets sjukvård. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Blir bildandet av regionkommun vår tids Vasaskepp?
Regionkommun Gävleborg kan bli vår tids Vasaskepp, ett projekt som riskerar att sjunka kort efter start, med tanke på det som händer inom landstinget. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Landstinget på villospår
Under det senaste året har vi kunnat läsa i media om hur Landstinget i Gävleborg har beslutat att inköpa två vindkraftverk för 80 miljoner kronor. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Nu händer det igen inom Landstinget
Ännu en chef lämnar sitt uppdrag, ett uppdrag som för en utomstående verkar omöjligt det ska utföras underverk med till synes minimala förutsättningar – undrar om det också förväntas att man ska kunna ”trolla med knäna”. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Landstinget behöver komma in på rätt spår; dags för förändring!
Landstinget Gävleborg (LG) är på något ostadig mark när dess främsta företrädare pratar i termer som snarare för tankarna till någon gammal öststatsdiktatur med all dess syn på sina medborgare, när det pratas om en ökad produktion och ett minskat (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Vad används landstingsskatten till i Gävleborg?
Hur många känner till att Sveriges alla landsting varje år betalar miljontals kronor för att subventionera vuxna människors fritidsintressen? Eller att pengar från landstingsskatten regelbundet används som riskkapital i lokala näringspolitiska experiment. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Kommun

Debattartikel – Straffskatt
I en annonskampanj i Ockelbo trummar S, med en lite mindre trumma, på om att bland annat skatten för pensionärerna är hög medan skatten för arbetare sänkts och att det är i högsta grad orättvist. Det som hänt är det att de som får sin inkomst via lönearbete har fått större skattesänkningar än de som får sin inkomst via pension. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Ett förlorat decenium
Hur vänder vi trenden i Ockelbo? Invånarantalet fortsätter minska och har så gjort de senaste åren, under i stort sett hela 2000-talet har gått från drygt 6200 vid ingången till det nya årtusendet till att nu vid årsskiftet vara 5850.  (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Långsiktiga och hållbara beslut
Måndag den 17 juni ska Ockelbos folkvalda kommunfullmäktige fatta ett inriktningsbeslut angående ny skola. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Replik Vattenrutschbana mot fler lärare i skolan
Kommunalrådet Magnus Jonsson tar i sitt debattinlägg AB resp GD på sig rollen som lärare och manar till tyst i klassen. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Finns det förutsättningar för en bra skola i Ockelbo?
Om man skulle likna våra skolor vid finlandsfärjor, kan man säga att vi står inför faktum, att stå utan kaptener (rektorer) till många färjor, vi har övrig besättning och passagerare. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Att få Ockelbo att blomstra
Att få Ockelbo att blomstra är en stor utmaning och ställer stora krav på oss som politiker. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Därför behöver Ockelbo ett oppositionsråd
Folkpartiet lyfte i slutet av förra året upp en fråga om oppositionsråd, en fråga som även tidigare lyfts fram från andra partier men inte fått gehör i fullmäktige. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Låt barnen lära sig rädda liv
I den nya läroplanen för grundskolan står det beskrivet att ett centralt innehåll i ämnet Idrott och Hälsa i årskurserna 7-9 är första hjälpen och hjärt-lungräddning. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Folkpartiets förslag står pall för förändringar
Ockelbo kommun står inför ändrade förutsättningar under 2013. En minskad befolkning slår hårt mot det kommunala resultatet. Det medför att verksamheter får minskade anslag, jämfört med den glädjebudget som fullmäktige röstade igenom den 26 november. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Tillgänglighet för alla
Ockelbo kommun ska vara tillgängligt för alla. För oss liberaler är det självklart att alla människor garanteras tillgång till kommunal service på lika villkor. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Därför bör Ockelbo bli en av Sveriges ekokommuner
Ockelbo har gröna ambitioner, det är bra. I kommunens vision står det att läsa: Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Hela livet är fyllt av val
Välkommen till det nya samhället, säger Magnus Jonsson kommunstyrelsens ordförande i Ockelbo i ett debattinlägg den 23 dec. Ja det kanske är ett annat samhälle än det som Jonsson vill ha, ett samhälle där individens rätt till sin sina egna val. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Att vilja och våga, det för Ockelbo framåt
Vår vilja bestämmer vart vi ska ta vägen och varför, sedan är det upp till var och en att våga göra detta. Att ha ambitioner och visioner räcker tyvärr inte hela vägen fram om inte dessa backas upp av handling. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Hur kan fullmäktige bli en plats att besöka?
Vid de senaste årens fullmäktigesammanträden i Ockelbo har åhörarstolarna gapat väldigt tomma. I genomsnitt har det varit 5 åhörare per sammanträde och i flera fall har det varit personer som antingen genom sitt arbete eller genom sitt intresse. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Demokratin behöver förnyas
Det är viktigt att vi som politiskt förtroendevalda diskuterar demokratifrågor och även agerar. Alltför många folkvalda i kommunfullmäktige funderar på eller har hoppat av sitt uppdrag. En bidragande orsak kan sannolikt vara att de inte känner sig delaktiga i besluten.  (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Dags att staten kliver in i skolan!
I dagarna fick en elev och dennes föräldrar rätt mot Piteå kommun när det gäller att kommunen skurit ner elevens stöd när skolan skulle spara pengar, ett stöd som eleven, föräldrarna och skolan var överens om. Elevens föräldrar överklagade och har nu fått rätt av myndigheten Skolväsendets överklagandenämnd. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Låt alla barn lära sig läsa, skriva och räkna
Barn som har svårt att lära sig läsa, skriva och räkna måste få hjälp tidigare än idag. Nu dröjer ofta extrainsatserna och sätts in först när eleverna håller på att missa gymnasiet. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Hur kan vi stärka den kommunala demokratin
Som ett led i att bibehålla och stärka den kommunala demokratins status tror vi, inom Folkpartiet, att det är av stor vikt att kommunens medborgare ges möjlighet att att delta, påverka och följa de beslut som är under beredning. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel -Vinteraktivteter på grusplanen vid Gäverängeskolan
Den 25 februari började kommunen ta bort den snö som funnits på grusplanen, dvs fredagen innan sportlovet startade, och därmed togs de skidspår och de möjligheter till pulka åkning som funnits under vintern bort. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel- Sportlov i Ockelbo – då blir det dags att röja bort snön
Nu när sportlovet börjar och barnen kan vara ute och åka skidor och pulka då väljer kultur och fritidsförvaltningen att röja bort den snö som finns bakom Gäverängeskolan där skolbarnen leker. Hur tokigt som! (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Ockelbo behöver en stark och handlingskraftig kommun
När en kommun inte längre sköter om sina egna resurser är det lätt för oss medborgare att misströsta. Får det gå för långt blir slutnotan mycket högre än vad det skulle blivit att direkt ta hand om problemet. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Egentligen är valet ganska enkelt
Politiker ger inte jobb däremot kan de skapa förutsättningar och förenkla eller försvåra för företag att skapa jobb. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Negativ byutveckling i Ockelbo
Ockelbo kommun har tagit över tillagningen av skolmat i Åmot efter byns egen förening, Åmek. Från rödgrönt håll sägs det att man vill satsa på byutveckling eller man kan åtminstone inte vänta. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Skolan i Ockelbo behöver krafttag
Vid onsdagens (8/9) radiodebatt i Ockelbo sade de inbjudna partierna, som i kör, vi behöver kompetensutveckling inom Ockelbos skolor! (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – När Radio Gävleborg gör valet åt dig!
Radio Gävleborg, via programmet Fokus, utger sig att erbjuda länets innevånare möjlighet till att lyssna på vad de olika partierna har för åsikter i de olika kommunerna. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Vad är rättvisa och vems är bäst?
Kan det vara så att hos de rödgröna är rättvisa nästa alltid en fråga om ekonomisk utjämning, där ett rättvisare samhälle har mindre inkomstskillnader. Eller är det så att rättvisa handlar om att alla ska få möjligheter och att den som riskerar att gå under ska få bästa möjliga hjälp. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Hur tänker de rödgröna om Rot och Rut eller valrörelsens stora bluff!
På ledarsidan i Svenska Dagbladet den 6 augusti lyfter man fram det som de rödgröna talar tyst om – nämligen att man tänker avskaffa rot. Även om man försöker trumma ut att man vill se ett utvidgat rotavdrag står det klart och tydligt i både den rödgröna skuggbudgeten och i den ursprungliga överenskommelsen att rot ska vara tillfällig.(Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – I skolan ska elever lära sig läsa, skriva och räkna.
Målet för skolan i Ockelbo ska vara att ge barn och ungdomar kunskaper och färdigheter. Skolan ska sätta eleven i centrum. Föräldrarna har huvudansvaret för sina barns uppfostran och skolan ska ha en aktiv föräldramedverkan. Folkpartiet vill skapa en skola där kunskap och bildning är positiva begrepp och värdefulla för våra barn och ungdomar. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Att vara gammal är ingen sjukdom
Alla har vi ett egenansvar för våra liv. Men när den egna förmågan inte räcker till måste samhället träda in och hjälpa till där det behövs. Det är vid denna tidpunkt som det måste finnas stor respekt, trygghet, värme och god omsorg och vård för oss alla.(Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – En levande kommun.
I det liberala Ockelbo lever hela kommunen, landsbygd och byar blomstrar. För att åstadkomma tillväxt och en positiv landsbygds och byutveckling i en så liten kommun som Ockelbo är det viktigt att samla alla goda krafter för att dra åt samma håll. (Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Debattartikel – Därför behövs Folkpartiet i Ockelbo
Ockelbo behöver vitaliseras, vi i Folkpartiet vill att uppmärksamheten 
riktas emot hur man kan stödja och bygga vidare på existerande styrkor och möjligheter istället för att fokusera på hinder och svårigheter. Folkpartiet vill sätta fokus på våra barn och äldre, exempelvis vill vi 
arbeta för rätten att bo med sin livskamrat.(Hela artikeln finns att läsa via ovan länk)

Centrumhuset – hade man inte tänkt klart?

Det verkar vara så att renoveringen av centrumhotellet försenas eller skjuts upp på grund av att pengarna är slut. I efterhand ska man räkna på vad pengarna räcker till, pust!!!

Det är som att springa utan riktning och sen konstatera att vi hamnade fel!!!

Tekniska chefen säger ”det blir alltid oförutsedda utgifter när man renoverar gamla fastigheter”.

Om man nu räknar fel när det gäller en renovering om drygt 1 miljon kronor hur ska det då bli när det gäller en på 100 miljoner, den nya skolan??

Det bådar inte gott och det har vi har vi sedan tidigare påtalat.

Ockelbo sprider sig norrut

Under de senaste dagarna har den ovanliga virussjukdomen Ockelbosjukan, som också går under namnet bärplockarsjukan, har påträffats betydligt längre norrut i landet, jämfört med normalt.

Det står klart efter att landstinget i Västerbotten hittills konstaterat ett större antal fall av sjukdomen som t.ex. kan ge kraftiga ledsmärtor. Sjukdomen sägas inte vara livshotande men att besvären för dom som drabbats efter att t.ex. blivit biten av en mygga i samband med bärplockning eller jakt, kan vara nog så svåra.

Det man kan göra är att försöka undvika att bli myggbiten och helst inte vistas i områden där det är mycket mygg. Om man ändå gör det så är det myggmedel och klädsel som gör att man inte blir så mycket myggbiten.

Själv har vi denna sommar haft minimalt med mygg- tydligen är det inte bara innevånare som flyttar från Ockelbo utan även myggen!

När kommunen slirar på sanningen

Nu har skolan startat och många barn har även börjat i den kommunala musikskolan. När det visar sig att det inte finns resurser till musikområdena piano och sång väljer kommunen att inte säga som det är till de barn som anmält sig. Man skickar information, dessutom ut två olika informationer om samma sak, dvs att det inte finns resurser.

Men till de barn som nyanmält sig inför hösten ger kommunen sken av att både piano och sång pågår som tidigare men att det redan är så många som spelar och sjunger att det inte finns plats för fler därav köplatser

Nu vet redan flertalet barn om att det inte finns resurser, att då göra som kommunen gör och säga att ni står i kö blir i barnens ögon bara ”ljug”. Det är bättre att lägga korten på bordet och tala om hur det är än att ”slira” på sanningen, för det kommer inget gott ur det.

Hade jag varit en förälder som inte vetat om resursbristen, vilket flera engagerade föräldrar och lärare inom kulturskolan påtalat, skulle jag nöjt mig med att vårt barn står i kö. Men jag gillar inte när kommunen försöker, medvetet eller omedvetet, mörka om saker som barnen redan vet.

Undra om det står något om det i kommunikationsstrategin?