När kommunen slirar på sanningen

Nu har skolan startat och många barn har även börjat i den kommunala musikskolan. När det visar sig att det inte finns resurser till musikområdena piano och sång väljer kommunen att inte säga som det är till de barn som anmält sig. Man skickar information, dessutom ut två olika informationer om samma sak, dvs att det inte finns resurser.

Men till de barn som nyanmält sig inför hösten ger kommunen sken av att både piano och sång pågår som tidigare men att det redan är så många som spelar och sjunger att det inte finns plats för fler därav köplatser

Nu vet redan flertalet barn om att det inte finns resurser, att då göra som kommunen gör och säga att ni står i kö blir i barnens ögon bara ”ljug”. Det är bättre att lägga korten på bordet och tala om hur det är än att ”slira” på sanningen, för det kommer inget gott ur det.

Hade jag varit en förälder som inte vetat om resursbristen, vilket flera engagerade föräldrar och lärare inom kulturskolan påtalat, skulle jag nöjt mig med att vårt barn står i kö. Men jag gillar inte när kommunen försöker, medvetet eller omedvetet, mörka om saker som barnen redan vet.

Undra om det står något om det i kommunikationsstrategin?