Ordning och reda i skolan

Perslundaskolans nya rektor vill inför ordningsregler i sin skola men tyvärr verkar han stöta på motstånd, jag hoppas verkligen att han har fullt stöd ifrån utbildnings och kulturnämnden.

Det han vill göra liknar den så kallade ”Monroedoktrinen”, en doktrin som Lorraine Monroe skapat. Monroe har lyckats vända katastrofskolor till succéskolor, hon får med sig både personal och elever, hon pekar med hela handen och är inte rädd för att fatta beslut.

Det första hon gjorde tillsammans med sina medarbetare var att fastställa icke förhandlingsbara regler. Reglerna handlade till exempel om att man måste ha anteckningsblock och penna, vad man får ha på sig, ytterkläder lämnas utanför klassrummet osv. Rena ordningsregler med andra ord.

I grunden är det bara sunt förnuft och ordning och reda. Elever ska exempelvis inte vara på facebook, instagram, twitter och andra sociala medier under lektionstid.