Till de som är konspiratoriskt lagda, här är en tanke som kan vara värd att tänka på.

Notera hur väl frågan om fullmäktiges storlek passar ihop med vilka som driver opinion om alternativ till dagens majoritet.

Om fullmäktige i dag hade 21 platser skulle ju inte FP finnas med och på så sätt skulle beslut kunna stå oemotsagda i större utsträckning, och det skulle antagligen upplevas som betydligt lugnare antar jag 😉