Sila mygg men svälja kameler

Jag läser i Arbetarbladet att det gamla centralköket i Bysjöbacke ska avvecklas och eleverna vid Rabo och Gäveränge och två förskolor få mat från Perslunda skolan i stället ”– I längden blir det mest kostnadseffektivt, säger kommunalrådet” och jag som trodde att Rabo skolan skulle avvecklas!

Men det är bra att man tänker på ekonomin när det gäller skolmaten för det gör man då sannerligen inte när det gäller andra och större kostnader.

När det gäller skolan har man inte bemödat sig att räkna på vad en ombyggd och renoverad skola kommer att kosta i drift och underhåll under de närmaste 50-75 åren jämfört med en nybyggnation.

Det är när huset är byggt som det egentliga arbetet och de stora kostnaderna tar vid. Byggkostnaden för en fastighet utgör bara en bråkdel, kanske 10%, av fastighetens totala livskostnad.

Det som arkitekter mfl kallar 90% av en fastighets livstidskostnader kallas i Ockelbo ”kalle anka pengar”.

Sila mygg men svälja kameler* är ett passande ordspråk. (*Matt 23:24)