Gott FP slut

En sammanfattning av folkpartiåret finns nu på FP webben (länk). Vi har under året lagt mer energi på media än på motioner men det blev ändå fem motioner jämför med sju året innan. 19 artiklar fick vi publicerade, där vi bland annat hade en debattserie i en för Ockelboborna känd skrift.

Pengar behövs inte?

I dagarna kan man läsa att det kommunala fastighetsbolaget inte behöver de extra pengar man kunde få via den fastighetsförsäljning man hade på gång utan man ställer in försäljningen. Bland annat tyckte man att buden på fastigheten var för låga men det var i själva verket det aktuella marknadsvärdet som man fick via budgivning.

Med tanke på det underhållsbehov som finns borde alla medel man kan få vara välkomna! Organisationsförändringar förändrar inte fastighetsbeståndet eller underhållsbehoven!

Konsten att lyfta blicken

Vid gårdagens fullmäktigemöte stod det ganska klart att vi är ensamma om att tycka att det är bekymrande att alla är så fokuserade på själva byggkostnaden istället för att titta på kostnaden över tid, lägsta investeringskostnaden behöver inte vara den mest lönsamma i längden!

Med tanke på att drift och underhåll inte tillhör kommunens starkaste sidor tycker jag våra argument är relevanta.

Vi beskylldes för att inte ha visioner och några andra saker men visioner kostar pengar, pengar kommunen kanske inte har framöver när man inte har någon uppfattning om vad det kommer att kosta! Det spelar ingen roll om Ockelbo får Sveriges modernaste skola, om alla pengar går till drift och underhåll finns det inte pengar att fylla skolan med duktiga pedagoger, läromedel mm eller för den delen tvärtom.

Skulle det visa sig att vi har fel så är ingen gladare än vi men…

Vad kostar den nya skolan?

Vid fullmäktiges sammanträde i kväll ska beslut om skolan tas men vi vet fortfarande inte vad det kommer att kosta att driva hela härligheten?

När det gäller ett hållbart byggande är det viktigt att ta hänsyn till driftkostnaderna, både då man bygger nytt och när man rustar. Lägsta investeringskostnaden behöver inte vara den mest lönsamma i längden.

Vi kan för vår del inte ta ansvar för en investering, vår kommuns största investering någonsin, utan att veta eller åtminstone ha ett underlag som pekar på vilken livstidskostnad alternativet har.

Vem ska man tro på?

Vi i folkpartiet lokalt tycker att det är tråkigt att kommunen i sina nya kostriktlinjer väljer att okritiskt följa livsmedelsverkets riktlinjer utan att själv reflektera eller granska dessa. Detta om man jämför med det som våra skolelever förväntas lära sig.

I den nya läroplanen ges stor vikt åt att barnen ska lära sig tänka källkritiskt kring den information de stöter på, att använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.

När naturligt mjölkfett inte godkänns och utspädning av matfetter med vatten favoriseras, då är det något som inte stämmer. När vi som vuxna inte själva tänker källkritiskt kring den information vi stöter på hur kan vi då förvänta oss att vår skolbarn ska gör det. Barn gör som vi gör, inte som vi säger.

Hela vårt ställningstagande går att läsa via följande länk

 

Ta över skolan staten!

I dagens DN kan man läsa, länk, att staten måste ta över och att det är dags att inse att kommunerna inte klarar att vara huvudman för skolan. De har inte lyckats göra den skolan likvärdig.

2011 uttryckte jag att det var dags för staten att kliva in i skolan i en debattartikel i Arbetarbladet, länk.

Kommunerna har haft över 20 år på sig sedan kommunaliseringen av skolan 1991, men det har bara blivit sämre. I vår lilla kommun har vi förespråkat generellt mer pengar till skolans område än den styrande majoriteten men även mer riktade pengar till lärarlöner men utan att få gehör, kanske är det så att även vår kommun har haft ett annat fokus?

Härligt med respons

Häromdagen blev jag uppring av en läkare som hade läst min debattartikel om primärvården i en av gävletidningarna, Satsa på primärvården i stället för att skära ner! Vi hade ett mycket bra samtal om bland annat min syn på hur prioriteringar inom sjukvården sker.

Det sporrar till ytterligare inlägg när jag vet att det jag skriver läses och kanske berör någon så pass att någon ringer upp mig och ger mig möjlighet att samtala om innehållet.

Gästriklands kandidater till regionen

Efter gårdagens nomineringsmöte i Högbo är nu listan för Gästrikland fastställd. En god spridning över landskapet tror jag borgar för valframgång.

Kent Lövgren, Carmen Lundkvist, jag själv och Helena Lindell får utmanade roller i att locka fram alla liberaler i respektive kommun och enl SCB har vi vind i seglen.