Ta över skolan staten!

I dagens DN kan man läsa, länk, att staten måste ta över och att det är dags att inse att kommunerna inte klarar att vara huvudman för skolan. De har inte lyckats göra den skolan likvärdig.

2011 uttryckte jag att det var dags för staten att kliva in i skolan i en debattartikel i Arbetarbladet, länk.

Kommunerna har haft över 20 år på sig sedan kommunaliseringen av skolan 1991, men det har bara blivit sämre. I vår lilla kommun har vi förespråkat generellt mer pengar till skolans område än den styrande majoriteten men även mer riktade pengar till lärarlöner men utan att få gehör, kanske är det så att även vår kommun har haft ett annat fokus?