Vem ska man tro på?

Vi i folkpartiet lokalt tycker att det är tråkigt att kommunen i sina nya kostriktlinjer väljer att okritiskt följa livsmedelsverkets riktlinjer utan att själv reflektera eller granska dessa. Detta om man jämför med det som våra skolelever förväntas lära sig.

I den nya läroplanen ges stor vikt åt att barnen ska lära sig tänka källkritiskt kring den information de stöter på, att använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.

När naturligt mjölkfett inte godkänns och utspädning av matfetter med vatten favoriseras, då är det något som inte stämmer. När vi som vuxna inte själva tänker källkritiskt kring den information vi stöter på hur kan vi då förvänta oss att vår skolbarn ska gör det. Barn gör som vi gör, inte som vi säger.

Hela vårt ställningstagande går att läsa via följande länk