Vad kostar den nya skolan?

Vid fullmäktiges sammanträde i kväll ska beslut om skolan tas men vi vet fortfarande inte vad det kommer att kosta att driva hela härligheten?

När det gäller ett hållbart byggande är det viktigt att ta hänsyn till driftkostnaderna, både då man bygger nytt och när man rustar. Lägsta investeringskostnaden behöver inte vara den mest lönsamma i längden.

Vi kan för vår del inte ta ansvar för en investering, vår kommuns största investering någonsin, utan att veta eller åtminstone ha ett underlag som pekar på vilken livstidskostnad alternativet har.