Pengar behövs inte?

I dagarna kan man läsa att det kommunala fastighetsbolaget inte behöver de extra pengar man kunde få via den fastighetsförsäljning man hade på gång utan man ställer in försäljningen. Bland annat tyckte man att buden på fastigheten var för låga men det var i själva verket det aktuella marknadsvärdet som man fick via budgivning.

Med tanke på det underhållsbehov som finns borde alla medel man kan få vara välkomna! Organisationsförändringar förändrar inte fastighetsbeståndet eller underhållsbehoven!