Barn är mjuka, Bilar är hårda

Barn är mjuka, Bilar är hårda var en av de första stora kampanjer som Trafiksäkerhetsverket gjorde för barn i trafiken i början av 1980-talet. Tyvärr är det idag lika aktuellt som då.

Vi lämnade nyligen en motion om att att kommunen ska anta en policy om hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen vid förskolor och skolor i anslutning till och under skoltid.

Barn_är_mjuka_Bilar_är_hårda

Nya artiklar

Två artiklar har blivit publicerade i lokalmedia den senaste tiden. Den ena om hur man kan underlätta för småföretagare att konkurrera (länk) och den andra om när dokusåpan blir en del av länets sjukvård (länk).

 

 

Igår var igår och idag är ett nytt år

Om igår handlade om vad vi gjort under 2013 blir idag om vad vi ska göra under det nya året. Vi fortsätter det arbete vi startade den 20 september 2010 med att visa för Ockelboborna att det finns andra alternativ och en annan framtid än den som nu erbjuds.

Med öppna ögon ser man lätt förbi försöken att paketera om gamla erbjudanden som nya och något för framtiden…