Barn är mjuka, Bilar är hårda

Barn är mjuka, Bilar är hårda var en av de första stora kampanjer som Trafiksäkerhetsverket gjorde för barn i trafiken i början av 1980-talet. Tyvärr är det idag lika aktuellt som då.

Vi lämnade nyligen en motion om att att kommunen ska anta en policy om hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen vid förskolor och skolor i anslutning till och under skoltid.

Barn_är_mjuka_Bilar_är_hårda