“Under eken” – Grön rehab som Ferdinand?

Kommunen nya giv med ett projekt om grön rehab, som man lekfullt kallar “Under eken” är nog passande när det blir verksamhet vid Wij-trädgårdar.

Men det ger åtminstone mig snarare associationer till Tjuren Ferdinand, där han satt under sin ek och luktade på blommorna som i detta fall kanske är rosor.

Men inte var det speciellt mycket verkstad med Ferdinand inte, han satt där han satt…hm