Träffpunkt för politisk diskussion

Jag har med glädje under åren sett att man i Hofors kommun infört och nu senast även att man i Älvkarleby kommun är på väg att införa träffpunkt för politisk diskussion.

Folkpartiet föreslog för ett par år sedan, i vår strävan att vitalisera den politiska verksamheten, att det borde skapas en träffpunkt för politisk diskussion i Ockelbo kommun.

Vi tror att en sådan plats eller forum där kommuninnevånarna får tillfälle att, och på sina villkor, träffa politiker och kanske även tjänstemän över en kopp kaffe och diskutera aktuella frågor är ett sådant vitaminpiller.

Men tyvärr ser vi inte ljuset i tunnel i Ockelbo, här är det i den frågan allt jämnt svart!