Schackspelet Akuten.

Nu har majoritetens drag kommit; man offrar en bonde, chefen för akuten. Vid jämförelse med schack så är det närmast att likna med ett s.k. dragtvång.

Dragtvång är annars en situation där en schackspelare inte har några bra drag att göra, men ändå är tvungen att göra ett drag eftersom reglerna inte tillåter att en schackspelare står över. Inom sjukvården finns tvärtom det många bra drag att göra!

Nästa steg i hierarkin, divisionschef, skulle kunna liknas med schackpjäsen springare, landstingsdirektören som spelets dam och den politiska majoriteten som kung.

Nu tror jag tyvärr inte att det kommer bli några andra offer, åtminstone innan den 14 september. Att den politiska majoriteten skulle göra ett s.k. damoffer* innan valet är inte troligt men jag hoppas däremot att kungen faller den 14 september.

* Damoffer kallas sådana drag som leder till att schackspelaren kommer förlora sin egen dam. Eftersom detta är den mest kraftfulla och näst mest värdefulla schackspelaren, görs damoffer normalt sett bara i slutspelet, för att rädda den egna kungen dvs sig själva.