Lutande torn i var kommun!

Under flertalet år har det i PISA men även TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) undersökningar noterats sjunkande skolresultat i bland annat matematik och naturvetenskap i förhållande till andra länder.

Utifrån de olika undersökningar som gjort, och med nedslående resultat, finns ett tydligt område att satsa på. Det gäller läsfärdighet, det finns nämligen ingen enskild färdighet i skolarbete som har ett högre samband med den totala skolprestationen i alla ämnen än kvaliteten av läsfärdigheten.

Det finns starka samband mellan prestationer i matematik och läsutveckling, och har man en mindre väl utvecklad läsfärdighet kan det vara svårt för eleverna att med texter som grund kunna resonera kritiskt och tolka, så kallade textanalytiska färdigheter.

Den svenska skolan har varit kommunaliserad sedan i början på 1990-talet efter beslut av riksdagen 1989. Tanken var nog god, nämligen att besluten kring skolan skulle komma närmare medborgarna. Men utfallet har snarare blivit så att i takt med att skolresultaten faller försöker kommunerna rädda verksamheten likt de italienska myndigheternas försök att rädda det lutande tornet, Torre Pendente, i Pisa.

Det finns dock den skillnaden att här blir det nog lika många räddningsförsök som det finns kommuner istället för en samlande kraft. Det handlar om att det krävs ett helhetsgrepp om skolan där alltfler inser nu att staten måste ta ett tydligare och fastare grepp om skolan när det gäller kunskapsresultaten och likvärdigheten. Det räcker med ett torn att räta upp.

Artikel i Arbetarbladet 9-10/4