Tut tut; ljuset i tunneln är denna gång inget tåg!

I ett inlägg i Gefle Dagblad den 9 april beskriver en företrädare för socialdemokraterna i Ockelbo att det krävs nogsam planering och förutseende initiativ som tryggar en bostadsutveckling under en lång rad av år.

Det glädjer mig att majoritetspartiet äntligen sett ljuset i tunneln, ibland kan man behöva vara uppmärksam på om det är ett tåg men nu verkar det vara något annat.

Tyvärr har den senaste två mandatperioderna visat på något helt annat. 2006 skrev dåvarande ordförande i kommunstyrelsens ”Nu vill vi ta ett rejält grepp när det gäller boendefrågorna i vår kommun” när man presenterade kommunens bostandsförsörjningsprogram, vilket fullmäktige antog den 3 juni 2006.

I det bostadsförsörjningsprogram som antogs fanns en rad åtgärder angivna kring exempelvis tomter, markreserver, ungdomars boende, studentbostäder och seniorboenden.

Samtidigt var, och det fortfarande är, ett lagkrav. Enligt lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar som trädde i kraft den 1 januari 2001 skall varje kommun planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Enligt denna lag skall riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Till saken hör att lagen är reviderad från och med den 1 januari 2014 där ett ännu tydligare ansvar vilar på kommunerna och där regeringen givits nya möjligheter att ta kommuner i örat.

Jag frågade redan 2011 hur det kom sig att kommunen inte följer lagen då programmet varken uppdaterats eller för den delen antagits av fullmäktige de två senaste mandatperioderna. Det paradoxala är att vi vill ha fler kommuninnevånare men samtidigt finns det ingenstans att bo för dessa nya innevånare.

Men det är kanske inte så konstigt att det inte finns bostäder, när inget seriöst arbete kring hur vi vill att kommunens boendesituation ske se ut framöver har funnits sedan 2006.

Jag tycker samtidigt att det är synd att när väl frågan kommer upp i ljusets sken, så blir det lite smolk i bägaren, då artikelförfattaren utger sig för att vara folkvald fullmäktigeledamot i Ockelbo vilket, vad jag känner till, inte stämmer.