Ropen skalla, detaljplaneändringar åt alla

Jag läser i morgontidningen om kommunens nya giv, för att locka till sig nya invånare? Man tänker sig bjuda på ändringar av detaljplanerna, till en beräknad årlig kostnad av 200 000 kr, ” vi har inte råd att tappa mer befolkning så vi måste ha råd med det här”. Enligt SKL, Sveriges kommuner och landsting, är det en ovanlig handling att kommuner skattefinansierar enklare detaljplaneändringar.

Med tanke på hur lite arbete som lagts ner de senaste 8 åren på hur boendet i kommunen ska ordnas är inte det så mycket pengar. Men jag hade hellre sett ett långsiktigt strategiskt arbete kring hela boendefrågan snarare än försök till att blidga någon enskild. Det ska bli spännande att se vilka ändringar som det blir ok att få till, förutom livsmedel…