Stålmannen – ond eller god?

Jag har nu i ett par nummer av det lokala annonsbladet Kuxabladet noterat att (S)tålmannen förekommer i annonsering för ett politiskt parti. Undra hur de som använder (S)tålmannen, som en illustration med en frontfigur, tänkt sig?

Är det den ursprungliga figuren som Siegel och Shuster skapade i början av 1930-talet, under den stora depressionen? Om det är så är det inte bra, för i Stålmannens välde är huvudfiguren en kraftig skurk som försöker få världsherravälde!

Skola, välfärd och jobb; allt blir bättre nästa gång

I en annons i det lokala annonsbladet slår det (S)tyrande partiet på trumman och proklamerar att man inte accepterar en nedmontering av det man säger sig byggt upp. Man vill få skolan på fötter, få en bättre välfärd och se till att det skapas fler arbetstillfällen.

Hur var det nu med skolan? Det var S som kommunaliserade skolan och därmed lade skolan i kommunernas knä. Och det är kommunerna, i vårt fall S, som styr om och vad skolan ska ha på fötterna. Men hur blir det då om skorna inte passar – skoskav?

När det gäller välfärd så börjar den med arbete och företagande. Det är bara så de flesta kan stå på egna ben och samtidigt bidra till det gemensamma.

Att kommunalrådet behöver ladda upp inför detta är kanske bra men jag tror att det är bättre att vara aktiv här och nu. Trots allt finns det alldeles för mycket som behöver göras i vår lilla kommun, och som inte blivit gjort den senaste mandatperioden.

Befolkningsmängden minskar, kanske för att kommunen inte bedöms vara tillräckligt attraktiv varken för boende eller företag, och skolan kan inte räddas av
enstaka punktinsatser. Tur att det finns fler mandatperioder att prova på!

Bra kommun att bo i- fortsatt kräftgång

Återigen har nyhetsmagasinet Fokus rankat hur bra alla Sveriges 290 kommuner är att bo i.

Tyvärr är det inte heller detta år någon vidare munter läsning, kräftgången är för vår kommun ungefär som Dr. Alban sjöng 1999 "det är stabilt". Ockelbo har numer parkerat bland de 15 ”sämsta” eller minst attraktiva kommunerna.

Jag tycker att det kan ses som en spegling av hur vår kommun styrs och styrts under årtionden. Ett annat resultat är att invånarantalet fortsätter minska men med folkpartiet blir Ockelbo en plats som växer.

Jag är inte nöjd med det arbete som hittills gjorts. Jag vill lyfta fokus till dem som ska flytta hit, inte de som åker härifrån!

Vilket framsteg

Efter några dagar i solen läser jag i lokala tidningen om att det nu är klart med vem som ska bygga om Perslunda skolan. Det till en kostnad om 82 miljoner kronor. Om det nu är så att det hela blir ett par tiotal miljoner kronor billigare än vad som lagts fram inför fullmäktige borde rimligen även en helt ny skola också hamnat under gränsen på 100 miljoner.

Men det var det ingen som bemödades sig till att ta reda på.

Istället blir det en kombination av gamla otidsenliga och en del nya tidsenliga och anpassade lokaler. Om det ska vara ett val måste de finnas mer än ett alternativ. Nu har det snarare varit majoritetens, och kanske några andras, vilja som styrt.

En tanke som som dyker upp är att det kanske speglar vår kommun, en enparti kommun, i ett nötskal. Det är troligen mycket roligare att hitta på nya saker än att se till de vi redan har fungerar, det är till exempel tragiskt att se hur centrumfastigheten, badhuset etc behöver rust men inget händer. Jag vet inte ens om det finns en heltäckande bild av vilket behov av underhåll som finns på Ockebobornas gemensamma egendom.