Bra kommun att bo i- fortsatt kräftgång

Återigen har nyhetsmagasinet Fokus rankat hur bra alla Sveriges 290 kommuner är att bo i.

Tyvärr är det inte heller detta år någon vidare munter läsning, kräftgången är för vår kommun ungefär som Dr. Alban sjöng 1999 "det är stabilt". Ockelbo har numer parkerat bland de 15 ”sämsta” eller minst attraktiva kommunerna.

Jag tycker att det kan ses som en spegling av hur vår kommun styrs och styrts under årtionden. Ett annat resultat är att invånarantalet fortsätter minska men med folkpartiet blir Ockelbo en plats som växer.

Jag är inte nöjd med det arbete som hittills gjorts. Jag vill lyfta fokus till dem som ska flytta hit, inte de som åker härifrån!