Skola, välfärd och jobb; allt blir bättre nästa gång

I en annons i det lokala annonsbladet slår det (S)tyrande partiet på trumman och proklamerar att man inte accepterar en nedmontering av det man säger sig byggt upp. Man vill få skolan på fötter, få en bättre välfärd och se till att det skapas fler arbetstillfällen.

Hur var det nu med skolan? Det var S som kommunaliserade skolan och därmed lade skolan i kommunernas knä. Och det är kommunerna, i vårt fall S, som styr om och vad skolan ska ha på fötterna. Men hur blir det då om skorna inte passar – skoskav?

När det gäller välfärd så börjar den med arbete och företagande. Det är bara så de flesta kan stå på egna ben och samtidigt bidra till det gemensamma.

Att kommunalrådet behöver ladda upp inför detta är kanske bra men jag tror att det är bättre att vara aktiv här och nu. Trots allt finns det alldeles för mycket som behöver göras i vår lilla kommun, och som inte blivit gjort den senaste mandatperioden.

Befolkningsmängden minskar, kanske för att kommunen inte bedöms vara tillräckligt attraktiv varken för boende eller företag, och skolan kan inte räddas av
enstaka punktinsatser. Tur att det finns fler mandatperioder att prova på!