Stålmannen – ond eller god?

Jag har nu i ett par nummer av det lokala annonsbladet Kuxabladet noterat att (S)tålmannen förekommer i annonsering för ett politiskt parti. Undra hur de som använder (S)tålmannen, som en illustration med en frontfigur, tänkt sig?

Är det den ursprungliga figuren som Siegel och Shuster skapade i början av 1930-talet, under den stora depressionen? Om det är så är det inte bra, för i Stålmannens välde är huvudfiguren en kraftig skurk som försöker få världsherravälde!