Nu kan vårt förslag äntligen bli av

Kommunen ska nu se över förskolesituationen i centrala Ockelbo och det är bra. Det var något som vi redan föreslog i vårt remissyttrande i samband med den senaste skolutredningen. Där vi konstaterade att en ny skola kan frigöra lokaler, exempelvis Rabo, som gör att förskolan skulle kunna ges lämpligare lokaler.

Då man kan gå ifrån dagens situation med att ha verksamhet i bostadsområden, såsom Stenhuggaren, Marstrand och Wij, till att ha verksamhet i ett mer lämpligt område. Det skulle då skapa möjligheter till nya bostäder i dessa områden, och bostäder finns det ett stort behov av.