En glimt av framtiden eller hur det borde vara nu

Vid kvällens fullmäktigesammanträde fick vi höra representanter för Eda kommun beskriva hur de numer arbetar i en alternativ politisk organisation, med beredning under fullmäktige. Men även hur det påverkat medborgardialogen. Allt låter bra och är bra men, och det finns ett stort men, vi är tyvärr långt ifrån att modernisera det politiska arbete här i kommunen.

Redan 2011 föreslog vi att den politiska organisationen skulle se över i ett led att, utifrån ett demokratiavseende, stärka fullmäktiges roll då de folkvalda i ett politiskt system borde ha det största inflytandet över utformande av den lokala politiken.

Ett år senare föreslog vi även att det skulle skapas en träffpunkt eller ett forum som gör att kommuninnevånarna känner att de har möjlighet att vara delaktiga i den politiska verksamheten och påverka utvecklingen i kommunen. Politiker och medborgare behöver mötas – ofta och mycket. Det är vi i kommunfullmäktige som är de folkvalda och då måste vi ju också ha kontakter med de som valt oss.

Trots våra ansträngningar är vi ännu inte där och kommer inte heller att vara när nästa mandatperiod startar – vilket är tråkigt. 🙁