Ekonomi- kommuner missar målet!

Tidningen Dagens Samhälle har studerat de kommunala resultaten mellan 2000 och 2013 för att se hur väl kommunerna klara målet om god ekonomisk hushållning. Tyvärr är det ingen positiv läsning, varken för Ockelbo eller för den delen länet i övrigt

En tredje del av kommunerna i Sverige lever upp till detta mål under åren, Ockelbo för sin del uppnår ungefär hälften eller 1% under dessa fjorton år. Det imponerar inte!

I länet är det bara Gävle som når vinstmålet. Lagen kräver att kommuner ska ha god ekonomisk hushållning. Vad det i praktiken ska innebära är upp till varje kommun bestämma själv. Men en tumregel som vuxit fram och som de flesta bekänner sig till: ett överskott över tid motsvarande 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Det är något vi har påpekat tidigare bland annat i våra budgetförslag. Vi såg att om vi blickade in i framtiden måste det finnas ett utrymme för att satsa resurser och stora pengar de närmsta åren, och vi är nu redan där. Man kan inte som kommunen gjort under flera år sätta ett vinstmål som avviker från de finansiella mål man samtidigt säger sig ha.