Växande näringsliv – jobben kommer via småföretagen

Artikel om behovet av ett växande näringsliv är publicerad i lokalmedia (länk).  Det är småföretagen som kommer att skapa framtidens jobb och säkerställa att Sverige och Gävleborg klarar globaliseringens utmaningar.

Del två i en serie om Gävleborg – så mycket bättre