Ring – så kommer vi!

En liten kommun som Ockelbo är väldigt beroende av att det finns företagare. Företagare som skapar arbetstillfällen, arbetstillfällen som ger skatteintäkter och därmed förutsättningar för det som en kommun ska hålla på med.

Men det måste också finnas en vilja, och intresse, att möta de företagare som finns i kommunen. Det går inte att sitta på sin kammare och vänta på att ”någon annan” ska ta tag i saker. Jag är övertygad om att företagarna har en hel del annat för sig än att ringa och bjuda in.

Om intresset finns, har jag ett bra tips. Jag tror att vissa partier gjorde det under valrörelsen – knacka dörr. Jag tror det skulle uppskattas mycket mer än att bli uppmanad att ring – så kommer vi!  

AnnonS_1

Är allt så bra?

Väljarna har sagt sitt om vilka de vill ska styra kommunen och det blir samma gäng som tidigare. Men om man tittar på hur det egentligen står till i kommunen blir jag lite bekymrad. Vår kommun har numer parkerat i bottenskiktet vid de flesta jämförelser som görs mellan Sveriges alla kommuner.

Skolan är ett område där det verkar vara svårt att gå från ord till handling! Skolresultaten är långtifrån bra och vad gäller Lärarförbundet ranking om bästa skolkommun har vi parkerat i bottenskiktet. I tidningen Dagens Samhälles sammanställning om ekonomiska resultat de senaste 14 åren ligger kommunen i den sämre tredje delen. I Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät och i tidskriften Fokus ranking över attraktiva kommuner har vi också parkerat i botten. Till detta kommer att invånarantalet fortsätter att sjunka.

Ser man det så har verkligen de som styr lyckats – vi toppar listorna men det råkar bara vara från fel håll.

Så valresultatet pekar egentligen bara i en riktning. Fortsätt gräva, och det allt djupare, i den grop vi redan befinner oss i!

Exempel på vad vi kan förvänta oss de närmaste fyra åren-Sveriges bästa skola eller?
AnnonS_2

Dagen efter valet

I dag är det dagen efter valet och tid att smälta resultaten. Även om det var en framgång för oss på det lokala planet, som det ser ut går vi från 1 till 2 mandat, sätter landstings- och riksdagsresultatet sina spår.

Om det är något tröst så är det idag första dagen på valrörelsen 2018!

Fiffel med valsedlar

Tyvärr har vi i Ockelbo sett flera fall av fiffel med våra valsedlar. Vi har hittat FI:s valsedlar på våra gula riksdagsvalsedlar och vänsterns valsedlar på våra vita kommunvalsedlar. Det säger något om dessa partiers sympatisörer; att de inte respekterar demokratiska spelregler – tråkigt!

Förtidsröstning fick stänga i förtid!

Kvällens förtidsröstning i Åmot fick avbrytas i förtid då det saknades fönsterkuvert, de kuvert som valkuvert och röstkort läggs i och skickas till respektive vallokal.

Det borde inte vara så svårt att räkna ut hur många kuvert som behövs, antalet röstberättigade i det område som lokalen finns plus många till.

Det är pinsamt att behöva stänga väljare ute pga detta.

Jag kritiserade valnämnden tidigare för en bristande hantering av information rörande det kommande valet. Det här är kanske en effekt av detsamma?

Det är bäst att vara först på bollen

Replik till Magnus Jonsson den 29/8 ang en levande landsbygd.

Kommunalrådet Magnus Jonsson beskriver att han liksom sin partikollega och tidigare kommunalråd haft kontakt med trafikverket och att de alltid fått samma svar – det finns inga pengar och nu är det alliansens fel!

Men med tanke på hur länge Ockelbo styrts av ett parti är det märkligt att svaren alltid varit de samma även när kommunalrådets parti suttit vid makten i Stockholm och bestämt!

Kanske är det så att det har något att göra med hur och vad man gör?

Kommunalrådet talar om att han kanske tänker skriva ett öppet brev till ansvarig minister! Men vore det inte bättre att tala om att han har gjort det. Inom idrottsvärlden är det bäst att vara först på bollen, det blir så mycket lättare att vinna matcher då!

Jag tycker att det här visar på att det finns olika sätt att göra saker på. Antingen tar man själva tag i saker och får saker att hända eller så väntar man på ”nån annan” och ”sen”!

Och jag vet vad jag skulle välja.

Länk till arbetarbladet (http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/det-ar-bast-att-vara-forst-pa-bollen)