Förtidsröstning fick stänga i förtid!

Kvällens förtidsröstning i Åmot fick avbrytas i förtid då det saknades fönsterkuvert, de kuvert som valkuvert och röstkort läggs i och skickas till respektive vallokal.

Det borde inte vara så svårt att räkna ut hur många kuvert som behövs, antalet röstberättigade i det område som lokalen finns plus många till.

Det är pinsamt att behöva stänga väljare ute pga detta.

Jag kritiserade valnämnden tidigare för en bristande hantering av information rörande det kommande valet. Det här är kanske en effekt av detsamma?