Är allt så bra?

Väljarna har sagt sitt om vilka de vill ska styra kommunen och det blir samma gäng som tidigare. Men om man tittar på hur det egentligen står till i kommunen blir jag lite bekymrad. Vår kommun har numer parkerat i bottenskiktet vid de flesta jämförelser som görs mellan Sveriges alla kommuner.

Skolan är ett område där det verkar vara svårt att gå från ord till handling! Skolresultaten är långtifrån bra och vad gäller Lärarförbundet ranking om bästa skolkommun har vi parkerat i bottenskiktet. I tidningen Dagens Samhälles sammanställning om ekonomiska resultat de senaste 14 åren ligger kommunen i den sämre tredje delen. I Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät och i tidskriften Fokus ranking över attraktiva kommuner har vi också parkerat i botten. Till detta kommer att invånarantalet fortsätter att sjunka.

Ser man det så har verkligen de som styr lyckats – vi toppar listorna men det råkar bara vara från fel håll.

Så valresultatet pekar egentligen bara i en riktning. Fortsätt gräva, och det allt djupare, i den grop vi redan befinner oss i!

Exempel på vad vi kan förvänta oss de närmaste fyra åren-Sveriges bästa skola eller?
AnnonS_2